Satser og beløbsgrænser

Satser mv. 2017 2018
Afskrivninger småaktiver 13.200 13.500
AM-bidrag 8,00% 8,00%
Personfradrag > 18 år 45.000 46.000
Personfradrag < 18 år 33.800 34.500
Bundskat 10,08% 11.15%
Sundhedsbidrag 2,00% 1.00%
Grøn check (Pensionister) 940 930
Grøn check (Andre over 18 år) 940 765
Topskat 15,00% 15,00%
Topskattegrænse efter am-bidrag 479,6 498.900
Skatteloft 51,95% 52,02%
Restskattegrænse 19.600 20.100
Aktieindkomst, prog.grænse 51.700 52.900
Aktieindkomst, lav 27,00% 27.00%
Aktieindkomst, høj 42,00% 42,00%
Jub./fratrædelsesgodtg. 8.000 8.000
Lønmodtagerfradrag, bundgrænse 5.900 6.100
Personalegoder, bundgrænse 5.900 6.100
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere 19.800 21.200
Beskæftigelsesfradrag, maks. 30.000 33.300
Værdi af fri bil 25%/20%+(ejerafgift+50%) 25%/20%+(ejerafgift+50%)
Værdi af fri telefon 2.700 2.800
Kostgodtgørelse pr. rejsedøgn 487 498
Logigodtgørelse pr. rejsedøgn 209 214
Rejsefradrag (maksimumgrænse) 26.800 27.400
Ejendomsværdiskat, prog.grænse 3.040.000 3.040.000
Ejendomsværdiskat, lav 1,00% 1,00%
Ejendomsværdiskat, høj 3,00% 3,00%
Sommerhusudlejning, bundfradrag 10.700/21.400 11.000/21.900
Befordringsfradrag, 0-24 km 0 0
Befordringsfradrag, 25-120 km 1,93 kr./km 1,94 kr./km
Befordringsfradrag, 120 – km og derover 0,97 kr./km 0,97 kr./km
Beford.fradrag, over 120 km (visse udkantskomm.) 1,93 kr./km 1,94 kr./km
Befordringsgodtgørelse indtil 20.000 km 3,53 kr./km 3,54 kr./km
Befordringsgodtgørelse ud over 20.000 km 1,93 kr/km 1,94 kr/km
Børnefamilieydelser 0-2 år 17.964 18.024
Børnefamilieydelser 3-6 år 14.220 14.268
Børnefamilieydelser 7-17 år 11.184 11.232
Gaver, afgiftsfrie til nærtbeslægtede 62.900 64.300
Gaver, afgiftsfrie til svigerbørn 22.000 22.500