Satser og beløbsgrænser

Satser mv. 2018 2019
Afskrivninger småaktiver 13.500 13.800
AM-bidrag 8,00% 8,00%
Personfradrag > 18 år 46.000 46.200
Personfradrag < 18 år 34.500 35.300
Bundskat 11,15% 12,13%
Sundhedsbidrag 1.00% Afskaffet
Grøn check (Pensionister) 930 900
Grøn check (Andre over 18 år) 765 525
Topskat 15,00% 15,00%
Topskattegrænse efter am-bidrag 498.900 513.400
Skatteloft 52,02% 52,02%
Restskattegrænse 20.100 20.500
Aktieindkomst, prog.grænse 52.900 54.000
Aktieindkomst, lav 27,00% 27,00%
Aktieindkomst, høj 42,00% 42,00%
Jub./fratrædelsesgodtg. 8.000 8.000
Lønmodtagerfradrag, bundgrænse 6.100 6.200
Personalegoder, bundgrænse 6.100 6.200
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere 21.200 22.400
Beskæftigelsesfradrag, maks. 33.300 37.200
Værdi af fri bil 25%/20%+(ejerafgift+50%) 25%/20%+(ejerafgift+50%)
Værdi af fri telefon 2.800  2.800
Kostgodtgørelse pr. rejsedøgn 498 509
Logigodtgørelse pr. rejsedøgn 214 219
Rejsefradrag (maksimumgrænse) 27.400 28.000
Ejendomsværdiskat, prog.grænse 3.040.000 3.040.000
Ejendomsværdiskat, lav 1,00% 1,00%
Ejendomsværdiskat, høj 3,00% 3,00%
Sommerhusudlejning, bundfradrag 11.000/40.000 11.200/40.900
Befordringsfradrag, 0-24 km 0 0
Befordringsfradrag, 25-120 km 1,94 kr./km 1,98 kr./km
Befordringsfradrag, over 120 km 0,97 kr./km 0,99 kr./km
Beford.fradrag, over 120 km (visse udkantskomm.) 1,94 kr./km 1,98 kr./km
Befordringsgodtgørelse indtil 20.000 km 3,54 kr./km 3,56 kr./km
Befordringsgodtgørelse ud over 20.000 km 1,94 kr/km 1,98 kr./km
Børne- og ungeydelse 0-2 år (årlig) 18.024 18.228
Børne- og ungeydelse 3-6 år (årlig) 14.268 14.436
Børne- og ungeydelse 7-14 år (årlig) 11.232 11.352
Børne- og ungeydelse 15-17 år (årlig) 11.232 3.784
Gaver, afgiftsfrie til nærtbeslægtede 64.300 65.700
Gaver, afgiftsfrie til svigerbørn 22.500 23.000