Tidsfrister

Januar

15. Januar 2018 Lønsumsafgift (kvartal + måned)
17. Januar 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
17. Januar 2018 Indberetning af eIndkomst (s+m)
22. Januar 2018 B-skat og AM-bidrag selvstændige
25. Januar 2018 EU-salg uden moms (s+m+st)
25. Januar 2018 Månedsmoms (store)
31. Januar 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)
31. Januar 2018 Indberetning af eIndkomst (store)

Februar

01. Februar 2018 Acontoskat 2017 (selskaber)
07. Februar 2018 ATP og Feriekonto (timelønnede)
12. Februar 2018 A-skat & AM-bidrag lønm. (s+m)
12. Februar 2018 Indberetning af eIndkomst (s+m)
15. Februar 2018 Lønsumsafgift (måned)
20. Februar 2018 B-skat og AM-bidrag selvstændige
26. Februar 2018 Månedsmoms (store)
26. Februar 2018 EU-salg uden moms (store)
28. Februar 2018 Indberetning af eIndkomst (store)
28. Februar 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

Marts

01. Marts 2018 Kvartalsmoms (mellem)
01. Marts 2018 Halvårsmoms (små)
12. Marts 2018 A-skat & AM-bidrag lønm. (s+m)
12. Marts 2018 Indberetning af eIndkomst (s+m)
15. Marts 2018 Lønsumsafgift (måned)
20. Marts 2018 Acontoskat (selskaber)
20. Marts 2018 B-skat og AM-bidrag selvstændige
26. Marts 2018 Månedsmoms (store)
26. Marts 2018 EU-salg uden moms (store)
28. Marts 2018 Indberetning af eIndkomst (store)
28. Marts 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

April

10. April 2018 A-skat & AM-bidrag lønm. (s+m)
10. April 2018 Indberetning af eIndkomst (s+m)
16. April 2018 Lønsumsafgift (kvartal + måned)
20. April 2018 B-skat og AM-bidrag selvstændige
25. April 2018 EU-salg uden moms (s+m+st)
25. April 2018 Månedsmoms (store)
30. April 2018 Indberetning af eIndkomst (store)
30. April 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

Maj

01. Maj 2018 Gaveanmeldelse
01. Maj 2018 Selvangivelse, lønmodtagere
07. Maj 2018 ATP Feriekonto (Timelønnede)
11. Maj 2018 Indberetning af eIndkomst (s+m)
11. Maj 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
15. Maj 2018 Etableringskonto Iværksætterordningen
15. Maj 2018 Lønsumsafgift (måned)
22. Maj 2018 B-skat og AM-bidrag selvstændige
25. Maj 2018 Månedsmoms (store)
25. Maj 2018 EU-salg uden moms (store)
31. Maj 2018 Indberetning af eindkomst (Store)
31. Maj 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

Juni

01. Juni 2018 Kvartalsmoms (mellem)
11. Juni 2018 A-skat & AM-bidrag lønm. (s+m)
11. Juni 2018 Indberetning af eIndkomst (s+m)
15. Juni 2018 Lønsumsafgift (måned)
25. Juni 2018 EU-salg uden moms (store)
25. Juni 2018 Månedsmoms (store)
29. Juni 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)
29. Juni 2018 Indberetning af eIndkomst (store)

Juli

02. Juli 2018 Selvangivelse, selvstændige
02. Juli 2018 Restskat (personer)
10. Juli 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
10. Juli 2018 Indberetning af eIndkomst (s+m)
16. Juli 2018 Lønsumsafgift (kvartal + måned)
20. Juli 2018 B-skat og AM-bidrag selvstændige
25. Juli 2018 EU-salg uden moms (s+m+st)
31. Juli 2018 Indberetning af eIndkomst (store)
31. Juli 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

August

07. August 2018 ATP og Feriekonto (timelønnede)
10. August 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
10. August 2018 Indberetning af eIndkomst (s+m)
15. August 2018 Lønsumsafgift (måned)
15. August 2018 Endelig lønsumsafgift 2017 (pers.virks.)
17. August 2018 Månedsmoms (store)
20. August 2018 Restskat (personer)
20. August 2018 B-skat og AM-bidrag selvstændige
27. August 2018 EU-salg uden moms (store)
27. August 2018 Månedsmoms (store)
31. August 2018 Indberetning af eIndkomst (store)
31. August 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

September

03. September 2018 Halvårsmoms (små)
03. September 2018 Kvartalsmoms (mellem
10. September 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
10. September 2018 Indberetning af eIndkomst (s+m)
17. September 2018 Lønsumsafgift (måned)
20. September 2018 B-skat og AM-bidrag selvstændige
20. September 2018 Restskat (personer)
25. September 2018 Månedsmoms (store)
25. September 2018 EU-salg uden moms (store)
28. September 2018 Indberetning af eIndkomst (store)
28. September 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

Oktober

10. Oktober 2018 Indberetning af eIndkomst (s+m)
10. Oktober 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
15. Oktober 2018 Lønsumsafgift (kvartal + måned)
22. Oktober 2018 Restskat (personer)
22. Oktober 2018 B-skat og AM-bidrag selvstændige
25. Oktober 2018 Månedsmoms (store)
25. Oktober 2018 EU-salg uden moms (s+m+st)
31. Oktober 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)
31. Oktober 2018 Indberetning af eIndkomst (store)

November

07. November 2018 ATP og Feriekonto (timelønnede)
12. November 2018 A-Skat & AM-bidrag lønm.(s+m)
12. November 2018 indberetning af elindkomst (s+m)
15. November 2018 Lønsumsafgift (måned)
20. November 2018 B-skat og AM-bidrag selvstændige
20. November 2018 Aconto og restskat 2017 (selskaber)
26. November 2018 Månedsmoms (store)
26. November 2018 EU-salg uden moms (store)
30. November 2018 Indberetning af eIndkomst (store)
30. November 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

December

03. December 2018 Kvartalsmoms (mellem)
10. December 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
10. December 2018 Indberetning eIndkomst (s+m)
17. December 2018 Lønsumsafgift (måned)
27. December 2018 Månedsmoms (store)
27. December 2018 EU-salg uden moms (store)
31. December 2018 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)
31. December 2018 Anm.tilb. for meget indb.skat
31. December 2018 Indbetaling af restskat (personer)
28. December 2018 Indbetaling af liv- og pensionsordning
31. December 2018 Indberetning af eIndkomst (store)