Tidsfrister

Januar

16. Januar 2017 Lønsumsafgift (kvartal + måned)
17. Januar 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
17. Januar 2017 Indberetning af eIndkomst (s+m)
20. Januar 2017 B-skat og AM-bidrag selvstændige
25. Januar 2017 EU-salg uden moms (s+m+st)
25. Januar 2017 Månedsmoms (store)
31. Januar 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)
31. Januar 2017 Indberetning af eIndkomst (store)

Februar

01. Februar 2017 Acontoskat 2016 (selskaber)
07. Februar 2017 ATP og Feriekonto (timelønnede)
10. Februar 2017 A-skat & AM-bidrag lønm. (s+m)
10. Februar 2017 Indberetning af eIndkomst (s+m)
15. Februar 2017 Lønsumsafgift (måned)
20. Februar 2017 B-skat og AM-bidrag selvstændige
27. Februar 2017 Månedsmoms (store)
27. Februar 2017 EU-salg uden moms (store)
28. Februar 2017 Indberetning af eIndkomst (store)
28. Februar 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

Marts

01. Marts 2017 Kvartalsmoms (mellem)
01. Marts 2017 Halvårsmoms (små)
10. Marts 2017 A-skat & AM-bidrag lønm. (s+m)
10. Marts 2017 Indberetning af eIndkomst (s+m)
15. Marts 2017 Lønsumsafgift (måned)
20. Marts 2017 Acontoskat (selskaber)
20. Marts 2017 B-skat og AM-bidrag selvstændige
27. Marts 2017 Månedsmoms (store)
27. Marts 2017 EU-salg uden moms (store)
31. Marts 2017 Indberetning af eIndkomst (store)
31. Marts 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

April

10. April 2017 A-skat & AM-bidrag lønm. (s+m)
10. April 2017 Indberetning af eIndkomst (s+m)
18. April 2017 Lønsumsafgift (kvartal + måned)
20. April 2017 B-skat og AM-bidrag selvstændige
25. April 2017 EU-salg uden moms (s+m+st)
25. April 2017 Månedsmoms (store)
28. April 2017 Indberetning af eIndkomst (store)
28. April 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

Maj

01. Maj 2017 Gaveanmeldelse
01. Maj 2017 Selvangivelse, lønmodtagere
08. Maj 2017 ATP Feriekonto (Timelønnede)
10. Maj 2017 Indberetning af eIndkomst (s+m)
10. Maj 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
15. Maj 2017 Etableringskonto Iværksætterordningen
15. Maj 2017 Lønsumsafgift (måned)
20. Maj 2017 B-skat og AM-bidrag selvstændige
29. Maj 2017 Månedsmoms (store)
29. Maj 2017 EU-salg uden moms (store)
31. Maj 2017 Indberetning af eindkomst (Store)
31. Maj 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

Juni

01. Juni 2017 Kvartalsmoms (mellem)
12. Juni 2017 A-skat & AM-bidrag lønm. (s+m)
12. Juni 2017 Indberetning af eIndkomst (s+m)
15. Juni 2017 Lønsumsafgift (måned)
26. Juni 2017 EU-salg uden moms (store)
26. Juni 2017 Månedsmoms (store)
30. Juni 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)
30. Juni 2017 Indberetning af eIndkomst (store)

Juli

01. Juli 2017 Selvangivelse, selvstændige
01. Juli 2017 Restskat (personer)
10. Juli 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
10. Juli 2017 Indberetning af eIndkomst (s+m)
17. Juli 2017 Lønsumsafgift (kvartal + måned)
20. Juli 2017 B-skat og AM-bidrag selvstændige
25. Juli 2017 EU-salg uden moms (s+m+st)
31. Juli 2017 Indberetning af eIndkomst (store)
31. Juli 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

August

07. August 2017 ATP og Feriekonto (timelønnede)
10. August 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
10. August 2017 Indberetning af eIndkomst (s+m)
15. August 2017 Lønsumsafgift (måned)
15. August 2017 Endelig lønsumsafgift 2016 (pers.virks.)
17. August 2017 Månedsmoms (store)
20. August 2017 Restskat (personer)
20. August 2017 B-skat og AM-bidrag selvstændige
25. August 2017 EU-salg uden moms (store)
25. August 2017 Månedsmoms (store)
31. August 2017 Indberetning af eIndkomst (store)
31. August 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

September

01. September 2017 Halvårsmoms (små)
01. September 2017 Kvartalsmoms (mellem
11. September 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
11. September 2017 Indberetning af eIndkomst (s+m)
15. September 2017 Lønsumsafgift (måned)
20. September 2017 B-skat og AM-bidrag selvstændige
20. September 2017 Restskat (personer)
25. September 2017 Månedsmoms (store)
25. September 2017 EU-salg uden moms (store)
29. September 2017 Indberetning af eIndkomst (store)
29. September 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

Oktober

10. Oktober 2017 Indberetning af eIndkomst (s+m)
10. Oktober 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
16. Oktober 2017 Lønsumsafgift (kvartal + måned)
20. Oktober 2017 Restskat (personer)
20. Oktober 2017 B-skat og AM-bidrag selvstændige
25. Oktober 2017 Månedsmoms (store)
25. Oktober 2017 EU-salg uden moms (s+m+st)
31. Oktober 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)
31. Oktober 2017 Indberetning af eIndkomst (store)

November

07. November 2017 ATP og Feriekonto (timelønnede)
10. November 2017 A-Skat & AM-bidrag lønm.(s+m)
10. November 2017 indberetning af elindkomst (s+m)
15. November 2017 Lønsumsafgift (måned)
20. November 2017 B-skat og AM-bidrag selvstændige
20. November 2017 Aconto og restskat 2016 (selskaber)
27. November 2017 Månedsmoms (store)
27. November 2017 EU-salg uden moms (store)
30. November 2017 Indberetning af eIndkomst (store)
30. November 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

December

01. December 2017 Kvartalsmoms (mellem)
11. December 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)
11. December 2017 Indberetning eIndkomst (s+m)
15. December 2017 Lønsumsafgift (måned)
27. December 2017 Månedsmoms (store)
27. December 2017 EU-salg uden moms (store)
29. December 2017 A-skat og AM-bidrag lønm. (store)
29. December 2017 Anm.tilb. for meget indb.skat
29. December 2017 Indbetaling af restskat (personer)
29. December 2017 Indbetaling af liv- og pensionsordning
29. December 2017 Indberetning af eIndkomst (store)