Har du en større friværdi i din ejendom?

Har du en større friværdi i din ejendom, der skal bruges til at forsøde din alderdom med? Så skal du være opmærksom på, at det er vanskeligt at optage lån som pensionist, da bankerne og realkreditinstitutterne skal se på din evne til at betale ydelserne. Du kan derfor blive nødt til at sælge ejendommen for… Læs mere her

Din selskabsskat skal betales d. 21. november 2016

Årsopgørelsen for indkomståret 2015 udsendes fra SKAT ca. den 1. oktober 2016. Den skal hentes via E-boks. Hvis du både har et holdingselskab og et driftsselskab vil årsopgørelsen, der omfatter begge selskaber, blive sendt til holdingselskabets E-boks. Det er vigtigt at holde øje med årsopgørelsen, da der er betalingsfrist på selskabsskatten den 21. november 2016. Læs mere her

Undgå bøder!

I går d. 31/5 2016 var fristen for Årsrapporten for virksomheder med status 31/12. Danske selskaber har som udgangspunkt 5 måneder fra statustidspunktet til at indsende Årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. Det kan koste op til kr. 3000 pr. ledelsesmedlem og er den forsinket med mere end en måned kan selskabet blive tvangsopløst. Bødens størrelse afhænger at… Læs mere her

Skats nye App

Skat har lanceret en ny app, der gør det muligt at indberette og betale moms. Den henvender sig både til borgere og virksomheder og vil løbende blive forbedret. App’en hedder SKAT og kan bruges på både IPhones og Android telefoner. Herudover kan man se relevante frister for virksomheden, beregne vægtafgift, ændre sin forskudsopgørelse og se… Læs mere her

Velgørenhedsfradrag

Har du givet penge til velgørenhed, fx Børnecancerfonden, Kræftens bekæmpelse eller lignende organisationer, så får du fradrag for beløbet, hvis organisationen har indberettet beløbet til Skat. Dog højest kr. 15.000 i 2015. Hvis det ikke er indberettet skal man kontakte organisationen da du ikke selv kan indberette i det pågældende felt på årsopgørelsen. Du skal… Læs mere her