Din Revisor informerer | Februar 2022

Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat.

Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Vi har valgt, at temaet for dette nummer er ’Skattefradrag’. Du kan blandt andet læse om:

  • Du har mulighed for at få skattemæssigt fradrag for udgifter til sponsorering af en lokal sportsklub. Det kræver dog, at sponsoreringen har tilstrækkelig markedsføringsmæssig værdi.
  • Du får som udgangspunkt fradrag for udgifter i forbindelse med it-svindel. Vær dog opmærksom på, at din digitale dør ikke må stå på vid gab.
  • Du har stadig mulighed for at opnå forøget skattemæssigt straksfradrag, når du køber småaktiver.
  • En virksomhed tog på en teambuilding tur i alperne. Men da turen ikke havde nok fagligt indhold, blev medarbejderne beskattet af værdien af turen.
  • Hvis en af dine ansatte har udgifter i forbindelse med en tjenesterejse, har du mulighed for at udbetale en skattefri rejsegodtgørelse. Dog skal visse betingelser være opfyldt.

Du kan læse hele nyhedsbrevet her: Din revisor informerer, Februar 2022

Vi står naturligvis til rådighed og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. Ring gerne til os på telefon 5786 0250, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.