Ny ferielov

I fremtiden vil lønmodtagere optjene og afvikle deres ferie i samme år. Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020

 

Den nye ferielov

ændrer ved et af grundelementerne i den nuværende ferielov, fordi vi går fra forskudt ferie til samtidighedsferie. Fra 1. september 2020 vil der ikke længere blive sondret mellem det vi kender som optjeningsår og ferieår. Ferien vil blive optjent og afviklet i samme år. Det betyder, at nye på arbejdsmarkedet i fremtiden kan holde betalt ferie allerede i det første år af deres ansættelse.

Med indførelsen af samtidighedsferie indføres også et nyt ferieår. Ferieåret vil fra 2020 gå fra 1. september til 31. august, og den ferie, der optjenes i denne periode, skal også afvikles i denne periode eller inden kalenderårets udgang. Ferieafholdelsesperioden omfatter ferieåret og de efterfølgende 4 måneder fra ferieårets udgang til kalenderårets udgang. I alt har medarbejderen 16 måneder til at afholde sin ferie. Se Illustration

 

Medarbejderen vil fortsat optjene ret til 2,08 dages betalt ferie om måneden, svarende til 25 dages betalt ferie om året. Medarbejderen vil også fortsat have ret til at holde mindst 15 dages betalt ferie i én sammenhængende periode – det vi kender som hovedferien.

Reglerne om varsling videreføres. Dog vil det i fremtiden kun være muligt, at indgå aftale om fravigelse af varslingsreglerne i en aktuel konkret situation. Arbejdsgivere vil fra 1. september 2020 ikke længere have mulighed for, ved ansættelsesforholdets indgåelse, at lave en generel fravigelse af ferielovens varslingsregler. F.eks. ved at aftale et forkortet ferievarsel i opsigelsesperioden i ansættelseskontrakten.

Som noget nyt bliver det muligt for arbejdsgiver og medarbejder at aftale, at medarbejderen kan afholde betalt ferie på et tidspunkt, hvor medarbejderen endnu ikke har optjent ferien. Når medarbejderen efterfølgende optjener ret til betalt ferie, vil den allerede afholdte ferie blive fradraget. Fratræder medarbejderen, inden udligning er sket, kan arbejdsgiver modregne værdien af den afholdte, ikkeudlignede ferie i medarbejderens udestående krav på løn.

Overgangsregel

Overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie nødvendiggør, at der fastsættes en overgangsbestemmelse, som tager hånd om det problem, der opstår 1. september 2020, hvor medarbejdere optjener ret til betalt ferie efter samtidighedsprincippet, men samtidig har optjent ret til betalt ferie efter den gamle ferielov.

I den nye ferielov er der derfor indført en overgangsbestemmelse med følgende indhold:

  • Ferie der optjenes efter de nugældende regler i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, skal afholdes fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.
  • Den ferie, der optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 vil blive indfrosset, og ferien kan hverken afholdes eller udbetales i det indeværende år. De indfrosset midler vil som hovedregel blive udbetalt, når medarbejderen går på pension.

 

Link til mere om den nye ferielov

Af Heidi Rosenkilde Larsen, økonomikonsulent i VKST