Satser og beløbsgrænser

Satser mv. 2020 2021
Afskrivninger småaktiver 14.100 14.400
AM-bidrag 8,00% 8,00%
Personfradrag > 18 år 46.500 46.700
Personfradrag < 18 år 36.100 36.900
Bundskat 12,11% 12,11%
Grøn check (Pensionister) 875 875
Grøn check (Andre over 18 år) 525 525
Topskat 15,00% 15,00%
Topskattegrænse efter am-bidrag 531.000 544.800
Skatteloft 52,06% 52,06%
Restskattegrænse 21.000 21.400
Aktieindkomst, prog.grænse 55.300 56.500
Aktieindkomst, lav 27,00% 27,00%
Aktieindkomst, høj 42,00% 42,00%
Jub./fratrædelsesgodtg. 8.000 8.000
Lønmodtagerfradrag, bundgrænse 6.300 6.500
Personalegoder, bundgrænse 1.200 1.200
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere 22.900 23.400
Beskæftigelsesfradrag, maks. 39.400 40.600
Værdi af fri bil 25%/20%+(ejerafgift+50%) 25%/20%+(ejerafgift+50%)
Værdi af fri telefon, computer og internet 2.900 3000
Kostgodtgørelse pr. rejsedøgn 521 532
Logigodtgørelse pr. rejsedøgn 223 228
Rejsefradrag (maksimumgrænse) 28.600 29.300
Ejendomsværdiskat, prog.grænse 3.040.000 3.040.000
Ejendomsværdiskat, lav 1,00% 0,92%
Ejendomsværdiskat, høj 3,00% 3,00%
Sommerhusudlejning, bundfradrag 11.500/41.800 11.700/42.700
Befordringsfradrag, 0-24 km Intet fradrag Intet fradrag
Befordringsfradrag, 25-120 km 1,96 kr./km 1,90 kr./km
Befordringsfradrag, over 120 km 0,98 kr./km 0,95 kr./km
Beford.fradrag, over 120 km (visse udkantskomm.) 1,96 kr./km 1,90 kr./km
Befordringsgodtgørelse indtil 20.000 km 3,52 kr./km 3,44 kr./km
Befordringsgodtgørelse ud over 20.000 km 1,96 kr./km 1,90 kr./km
Børne- og ungeydelse 0-2 år (årlig) 18.384 18.516
Børne- og ungeydelse 3-6 år (årlig) 14.556 14.664
Børne- og ungeydelse 7-14 år (årlig) 11.448 11.532
Børne- og ungeydelse 15-17 år (årlig) 11.448 11.532
Gaver, afgiftsfrie til nærtbeslægtede 67.100 68.700
Gaver, afgiftsfrie til svigerbørn 23.500 24.000