Satser og beløbsgrænser

Satser mv. 2019 2020
Afskrivninger småaktiver 13.800 14.100
AM-bidrag 8,00% 8,00%
Personfradrag > 18 år 46.200 46.500
Personfradrag < 18 år 35.300 36.100
Bundskat 12,13% 12,14%
Sundhedsbidrag Afskaffet Afskaffet
Grøn check (Pensionister) 900 875
Grøn check (Andre over 18 år) 525 525
Topskat 15,00% 15,00%
Topskattegrænse efter am-bidrag 513.400 531.000
Skatteloft 52,05% 52,06%
Restskattegrænse 20.500 21.000
Aktieindkomst, prog.grænse 54.000 55.300
Aktieindkomst, lav 27,00% 27,00%
Aktieindkomst, høj 42,00% 42,00%
Jub./fratrædelsesgodtg. 8.000 8.000
Lønmodtagerfradrag, bundgrænse 6.200 6.300
Personalegoder, bundgrænse 6.200 6.300
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere 22.400 22.900
Beskæftigelsesfradrag, maks. 37.200 39.400
Værdi af fri bil 25%/20%+(ejerafgift+50%) 25%/20%+(ejerafgift+50%)
Værdi af fri telefon, computer og internet 2.800 Afskaffet
Kostgodtgørelse pr. rejsedøgn 509 521
Logigodtgørelse pr. rejsedøgn 219 223
Rejsefradrag (maksimumgrænse) 28.000 28.600
Ejendomsværdiskat, prog.grænse 3.040.000 3.040.000
Ejendomsværdiskat, lav 1,00% 1,00%
Ejendomsværdiskat, høj 3,00% 3,00%
Sommerhusudlejning, bundfradrag 11.200/40.900 11.500/41.800
Befordringsfradrag, 0-24 km Intet fradrag Intet fradrag
Befordringsfradrag, 25-120 km 1,98 kr./km 1,96 kr./km
Befordringsfradrag, over 120 km 0,99 kr./km 0,98 kr./km
Beford.fradrag, over 120 km (visse udkantskomm.) 1,98 kr./km 1,96 kr./km
Befordringsgodtgørelse indtil 20.000 km 3,56 kr./km 3,52 kr./km
Befordringsgodtgørelse ud over 20.000 km 1,98 kr./km 1,96 kr./km
Børne- og ungeydelse 0-2 år (årlig) 18.228 18.384
Børne- og ungeydelse 3-6 år (årlig) 14.436 14.556
Børne- og ungeydelse 7-14 år (årlig) 11.352 11.448
Børne- og ungeydelse 15-17 år (årlig) 3.784 3.816
Gaver, afgiftsfrie til nærtbeslægtede 65.700 67.100
Gaver, afgiftsfrie til svigerbørn 23.000 23.500