Tilmelding til Leverandørservice

PBS Betalingsservice og Leverandørservice er en betalingsordning, som automatisk kan overføre din betaling. Overførslen er gratis og finder altid sted på sidste betalingsdato.

Fordelen ved at tilmelde dig til PBS Betalingsservice og Leverandørservice er:

  • Det er gratis
  • Altid betaling på sidste rettidig indbetalingsdag
  • Ingen rentetilskrivning
  • Du bestemmer fortsat selv over betalingen, da du kan afvise den gennem dit pengeinstitut senest 2 bankdage efter betalingsdagen.
  • Ønsker du at vide mere om ordningen er du velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere for yderligere oplysninger.

Du skal betale dine regninger som hidtil, indtil der på fakturaens girokort står, at beløbet opkræves via PBS Leverandørservice.

Gå til Leverandørservice her og tilmeld dig.