Ydelser

Vi yder bistand inden for:

 • Revision
 • Bogførings- og regnskabsassistance
 • Budgetudarbejdelse
 • Virksomhedsstart
 • Skattemæssig og økonomisk rådgivning
 • Virksomhedsdannelse og selskabsstiftelse
 • Omstrukturering
 • Rekonstruktion af kriseramte virksomheder
 • Generationsskifte
 • Lønadministration

Hvem er vores kunder?

 • Håndværks- og byggevirksomheder
 • Entreprenører og maskinstationer
 • Konsulentvirksomheder
 • Landbrug og gartnerier
 • Bilforhandlere
 • Personlig pleje
 • Forretninger og detailhandel
 • Transportvirksomheder